Automatyzacja procesów produkcyjnych

Jesteśmy integratorem systemów automatyzacji

Bazujemy na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w produkcji rozwiązań we własnych zakładach produkcyjnych.

Od kilkunastu lat firma Huster&Santenberg jest integratorem procesów automatyzacji i robotyzacji, która swoje projekty z powodzeniem zrealizowała w Europie Zachodniej jak i  w Polsce. Automatyzacja i robotyzacja staje się dominującym kierunkiem rozwoju firm w branży przemysłowej. Zwiększenie wydajności i polepszenie jakości produktu jest jednym z podstawowych założeń każdego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji: